Nemoland Westerpark - Overbrakerpad 2  - 1014 AZ Amsterdam - 020-6817013
reageren  
routebeschrijving    grotere kaart Nemocentrum weergeven

kaart van de Brettenzone (Westerpark, Bretten, Geuzenbos) met ingetekende wandelroutes en historische informatie
kaart van buurtschap Overbraeck (rond het Nemocentrum achter het Westerpark)

GEZOCHT PER DIRECT:
MEDEGEBRUIKERS VOOR NEMOLAND WESTERPARK

PROGRAMMA NEMOLAND WESTERPARK 
Artikelen uit de buurtkrant 'de Staatskrant' over Nemo.
Krantenartikelen over Nemo vanaf 1992 
Tijdschrift de Vrije Wandelaar


Het gebouw en de tuinen van Nemoland bevinden zich in het nieuwe Westerpark, dichtbij de Westergasfabriek, vrijstaand in een waardevol natuurgebied met een grote bostuin die aansluit op het natuurpad van de schooltuinen; direct verbonden met het Westerpark en het Tuinpark Nut&Genoegen. Nemo huurt het gebouw sinds 2008 van het Stadsdeel West voor activiteiten gericht op wandelen, de buurtmoestuin, natuureducatie en lokale geschiedenis. Door de bezuinigingen van DWI en de nieuwe huurberekening van het Stadsdeel kan het natuurcentrum alleen behouden blijven als Nemo op korte termijn medegebruikers vindt. Daarvan hangt ook het voortbestaan van Nemo af.

AANBOD
Binnen
: grote lichte ruimte van 14 x 4 meter, incl. serre en keuken. Extra: grote werkkeuken, gang met wc, natte cel met wasmachine en kleine werkkamer. Naast het gebouw is een werkplaats, schuur en houtopslag. De inrichting is multi-functioneel en kan aangepast worden aan de wensen van de gebruikers. Totale oppervlakte 80 m2.
Voorzieningen
: houtgestookte finnoven, cv, elektra&zonnepanelen, adsl/wifi, kantoorvoorzieningen (buro’s met computers), piano, beamer, geluidsinstallatie.
Buiten
: 1478 m2 verwilderde bostuin met gazon, veenpoel en ijsvogelwand; binnenplaats met fietsenrek, houtopslag. Op het terrein van de schooltuinen beheert Nemo met een groot aantal vrijwilligers, stagiaires en WSWers een 400 m2 grote buurtmoestuin met soeptuin, kruidentuin en bessentuin; i.s.m. de Voedselbank.
Toegang vanaf Overbrakerpad (Westerpark, naast Kinderboerderij) via de Schooltuinen.

MEDEGEBRUIKERS GEZOCHT
Nemo zoekt medegebruikers met activiteiten die een meerwaarde leveren aan het natuurcentrum en de natuurlijke omgeving creatief gebruiken. De ruimten zijn bijv. uitstekend geschikt als ontmoetingscentum, atelier of studio voor meditatie, trainingen, workshops, cursussen, maaltijden voor groepen (max. 25), kinderopvang, vergaderingen/ presentaties, besloten theater/ muziekvoorstellingen, poëzie/verhalenprogramma’s, startpunt voor themawandelingen, excursies enz.

KADER
De nabijheid van de Westergasfabriek, Buurtboerderij, Mediacollege, volkstuinen, natuurspeeltuin en kinderboerderij biedt extra mogelijkheden. Ook de natuurprojecten die Nemo uitvoert in overleg met DWI, welzijnsinstellingen en buurtorganisaties (Overbraeck, Soelen, Bretten Natuurpad, moestuin, voedselcoöperatie, wandelingen, evenementen) bieden een kader voor nieuwe activiteiten. Nemo staat daarbij open voor samenwerking en pilotprojecten.

GEBRUIK
Het gebouw heeft een maatschappelijke/culturele bestemming en is niet bedoeld voor horeca of commerciële activiteiten. Het gaat om een zeer bijzondere, sfeervolle en kwetsbare plek; gebruik mag niet leiden tot schade, overlast of onveiligheid voor de omgeving. Gebruiksprijs per dagdeel in overleg, afhankelijk van gebruikte voorzieningen. De gebruiksprijs is gebaseerd op de huur die het stadsdeel rekent voor maatschappelijke organisaties, met daarbij de reële kosten voor het beheer en de noodzakelijke verbouwingen en voorzieningen. Het beheer en de coördinatie van de inrichting/voorzieningen is in handen van de huurder (Nemo).

INFORMATIE EN REAGEREN
Nemo
www.struinen.nl  projecten www.overbraeck.nl     www.bretten.nl    www.nemoland.nl 
Vragen en afspraak voor bezichtiging: per email
voetpaden@gmail.com

RANDVOORWAARDEN

Concept en visie
We kiezen voor organisaties en initiatieven die natuur(beleving) gebruiken als inspiratiebron voor activiteiten gericht op gezondheid (gezond bewegen/eten), bezinning, stadslandbouw, duurzaamheid en creativiteit, met werkvormen zoals vrijwilligerswerk en workshops, yoga/meditatie, wandelingen/excursies, educatie en stages, kinderopvang en andere eigen activiteiten van de deelnemende organisaties. Het liefst combineren we uiteenlopende westerse en niet-westerse tradities en werkvormen voor uiteenlopende doelgroepen (kinderen/jongeren/ouderen, buurtbewoners, DWI-klanten enz.). We hopen dat de verschillende werkvormen en doelgroepen elkaar inspireren en aanvullen. We staan open voor alle mogelijke (tolerante) vormen van spiritualiteit, duurzaam/ecologisch beheer, educatie, stadslandbouw, maar we willen ons laagdrempelig profileren zonder  labels en etiketten. De centrale noemer is de geheimzinnige plek rond de poel met de ijsvogel. Die plek willen we ook leeg laten. Daarom noemen we ons centrum Nemoland (niemandsland), omdat onze plek een natuurlijke open ruimte is in een propvolle stad, waar de natuur de regie heeft. Het gebied kan
de ruimte bieden voor een werkgemeenschap, zoals de kolonies van Frederik van Eeden en Nescio, maar dan vertaald naar deze tijd, met een heldere organisatiestructuur. Misschien is ‘natuurgezondheidscentrum Nemoland’ een begrip die de inhoud het eenvoudigst uitdrukt. De bedoeling is dat dit concept de gebruikers niet beperkt, maar de vrijheid en de ruimte geeft zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien, (zoals brandnetels woekeren…).

Productieve associatie
Stichting Nemo streeft ernaar om met de medegebruikers Nemoland te ontwikkelen als een productieve associatie; dwz eem coöperatie, waarbij de medegebruikers meedenken over het gebruik, de bestemming en toekomst van Nemoland.

Nemoland Polen
Nemo wil het aanbod van het centrum in het Westerpark aanvullen en combineren met het aanbod van Nemoland Polen (www.nemoland.org ), omdat de doelstellingen en activiteiten van beide centra in elkaar overlopen en elkaar inspireren. Daarom ook het gebruik van één naam en één aanbod voor beide centra: Nemoland Polen en Nemoland Westerpark.

Inbreng van Nemo
Nemo wil niet alleen een bijdrage leveren als beheerder, maar ook zelf activiteiten oorganiseren die zij in de afgelopen 26 jaar ontwikkeld heeft in het Westerpark, liefst samen met andere organisaties. Nemo hoopt op win winsituaties, en zal proberen initiatieven en projecten van organisaties met elkaar te verbinden. Projecten van Nemo voor de komende jaren zijn:
1-      Wekelijkse wandelingen in de Bretten en de omgeving van Amsterdam
2-      Themawandelingen en excursies gericht op geschiedenis, natuur, verhalen, literatuur.
3-      Ontwikkelen en aanbieden van wandelroutes door de Bretten (zie www.bretten.nl ).
4-      Nemoland Westerpark als verhalencentrum voor het uitbeelden van mythen en legenden (bv. over Soelen).
5-      Opzet buurtmoestuinen voor de voedselbank en andere projecten (bv. Slowfood)
6-      Productie en distributie van natuur/streekproducten vanuit Nemoland Westerpark en Polen als voedselcoöperatie
7-      Het aanbieden van vrijwilligerswerk, (maatschappelijke) stages en participatietrajecten voor DWI-cliënten en WSWers.
8-      Samenwerking en afstemming met buurtorganisaties, welzijnsorganisaties, stadsdeel en andere natuurorganisaties in de directe omgeving ( zie www.overbraeck.nl )
9-      Vogelwerkgroep Westerpark die de ijsvogelwand en andere natuurprojecten beheert en ook excursies organiseert

Beheer
De opzet is om de ruimten binnen en buiten zo efficiënt en duurzaam mogelijk te beheren en te onderhouden. Dat betekent dat Stichting Nemo de formele huurder blijft. Het stadsdeel stelt als voorwaarde voor het medegebruik dat de activiteiten van de medegebruikers passen in de bestemming van het pand (cultureel/maatschappelijke functie), dat de activiteiten niet winstgevend en commercieel zijn en geen horeca functie hebben, en dat het stadsdeel weet wie de medegebruikers zijn. Ook dienen de activiteiten niet te leiden tot schade, overlast en onveiligheid voor de schooltuinen. Deze voorwaarden geven alle ruimte voor onze plannen.

Verbouwingen en aanpassingen
Wat het huis en de voorzieningen betreft, wil Nemo het centrum ontwikkelen tot een 'earthship', een duurzaam/ ecologisch huis, waar de natuur de regie heeft; een organisch 'wisselhuis' dat meegroeit met de mensen die het gebruiken.  Voor de moestuinen komt een apart plan. We willen de moestuin uitbreiden met meer alternatieve projecten (perma, vergeten groenten, kruiden, niet westerse groenten, wilde eetnatuur, boomgaard), eventueel ook in mobiele bakken en op andere plekken in de buurt.

Partners
Er zijn verschillende vormen van medegebruik mogelijk. Nemo streeft in eerste instantie naar vaste gebruikers die zich via een convenant met de stichting voor een langere tijd verbinden met Nemoland. Daarin wordt ook het ruimtegebruik, eventuele investeringen en aantal dagdelen vastgelegd en berekend. Verder kunnen organisaties zich ook verbinden met projecten. Als er dan nog ruimte beschikbaar is, kunnen incidentele activiteiten plaatsvinden.

Schooltuinen
Het goede contact, de samenwerking en afstemming met de schooltuinen is cruciaal. De activiteiten van Nemo en de medegebruikers mogen in geen enkel opzicht leiden tot overlast, schade en onveiligheid voor de schooltuinen. Nemo streeft naar activiteiten die voor de schooltuinen meerwaarde bieden, zoals meeklussen en activiteiten voor kinderen. In de toekomst streeft Nemo naar een situatie waarbij de natuurgebieden van de schooltuinen en andere natuurorganisaties in de omgeving veel meer geïntegreerd worden in het Westerpark en waarbij ook de buurt meer betrokken wordt.


Inspiratiebronnen
Prinzessinnengarten.Berlijn    Moestuin Amsterdam Roest   Buurtmoestuinen   Platform Eetbaar Amsterdam    
Over Walden

ACHTERGRONDINFORMATIE 
Klik hier voor uitgebreide achtergrondinformatie, de geschiedenis van het gebied en de plaatselijke legende over Swawa en Uko van Okesdorp

MET NEMO
ZOMAAR WAT STRUINEN
Natuur/wandelorganisatie Nemo bestaat al sinds 1988 in het Westerpark. Nemo betekent in het Latijn ‘niemand’ en in het Grieks ‘rondzwerven’ of ‘struinen’. Nemo is een vereniging van (stads)nomaden die de natuur opzoeken, zoals ooit onze voorouders als zwervende jagers en verzamelaars. Jagen doen we niet meer, maar wel zwerven en het verzamelen van verhalen, eten uit de natuur en alles wat daarbij hoort. Nemo gelooft in natuurkrachten die in verhalen en mythen voortleven. Natuur biedt niet alleen grond onder je voeten, groene vingers, maar ook een vrije ruimte tussen je oren; een open plek in de (stads)jungle en je levensloop; een groen niemandsland waar veel creativiteit, inspiratie en misschien wel een stukje bezieling te vinden is, die elders weggerationaliseerd en gedigitaliseerd is. Heidegger noemde die ruimte "Lichtung", Lao Tzu de vruchtbare leegte (het land van niemendal), voor de Aboriginals was het de Droomtijd; de bezielde wereld van de vooroudergeesten in het landschap, voor Lacan het Sinthome. En voor nuchtere Amsterdammers een vrije ruimte en groene vrijplaats voor/van de buurt.

NEMOLAND
Nemo is gevestigd in ‘Nemoland’ op 2 locaties: op het terrein van de Schooltuinen in het Amsterdamse Westerpark, en in het Poolse Reuzengebergte. Nemoland is een 'energie-centrale voor natuurkrachten' en een centrum van verhalen en natuuractiviteiten voor de omgeving. In Nemoland Westerpark ligt de 400 m² grote buurtmoestuin, het Bretten Natuurpad, de grote bostuin met de verhalenpoel (met ijsvogelwand) en de resten van de 18e eeuwse lusthof Soelen. Al sinds 2009 is Nemo hier natuuractief met tientallen vrijwilligers, stagiaires en DWI-klanten die inspiratie en inzet leveren voor veel nieuwe natuurprojecten in de toekomst.


LOCATIE NEMOLAND WESTERPARK
De locatie van Nemo in Buurtschap Overbraeck/Westerpark tussen de schooltuinen en de volkstuinen is bij uitstek geschikt voor stadslandbouw en andere vormen van natuurparticipatie omdat het een uniek historisch natuurlijk landschap is, met boerderijen, dieren en een authentiek veenweidelandschap. Daarmee krijgt dit landschap nieuwe functies die de kwaliteit versterken en daarmee meer waardering en een groter draagvlak krijgt in de stad. Het natuurgebied, dat nu met de rug naar de buurten ligt, kan (weer) een broei/broed/ bloeiplaats worden voor natuurbeleving en natuurparticipatie voor buurtbewoners. Daarbij is de samenhang met de andere groenfuncties van de Brettenzone (waar de Overbraeck deel van uit maakt) wezenlijk. Door de kwaliteit van het oude cultuurlandschap in de Overbraeck te vergroten, wordt de biodiversiteit van de hele Brettenscheg vergroot.

- Schooltuinen
De natuurprojecten van Nemo sluiten aan op de bestaande jarenlange samenwerking tussen Nemo en de schooltuinen, en sluit direct aan op de kernactiviteiten van de schoolwerktuinen. Het doel van de projecten is niet om de schooltuinen extra te belasten, maar juist om het aanbod voor de scholen te vergroten en aantrekkelijker maken, te helpen bij het onderhoud van het natuurgebied en de tuinen meer bij de buurt te betrekken. Voorwaarde is echter dat de activiteiten van de schoolwerk-tuinen niet verstoord worden door de natuurprojecten van Nemo en dat de projecten geen extra werk en kosten oplevert voor het team van de schooltuinen.

- Volkstuinen
De natuurprojecten van Nemo richten zich niet alleen op samenwerking met de schooltuinen, maar ook met het aangrenzende tuinpark Nut&Genoegen. De historische locatie van Soelen ligt immers op het terrein van het tuinark. De afgelopen jaren is een intensieve samenwerking ontstaan met het tuinpark die de basis vormt van het moestuinproject. Een open verbinding vanuit het Westerpark via de schooltuinen en de tuinparken naar Oud Sloterdijk in de vorm van een natuur(educatie)pad geeft de tuinparken nieuwe mogelijkheden om meer mensen bij het gebied te betrekken. Omdat het veilige verbinding is, die door Nemo beheerd wordt en ’s nachts gesloten is, hoeft openstelling niet op bezwaren te stuiten zoals bij de bruggetjes langs het fietspad.

- Nieuwe welzijn: ‘groen op recept’
De recente bezuinigingen op reïntegratie en welzijn hebben een nieuwe situatie gecreëerd. Vrijwel alle oude regelingen zijn wegbezuinigd en in het kader van het ‘nieuwe welzijn’ wordt gezocht naar nieuwe concepten. Daarbij wordt erkend dat natuurbeleving wezenlijk is voor het welzijn, met name voor mensen die niet bereikt worden door de reguliere zorg. Nemo wil hierop inhaken in de Overbraeck met natuur-activiteiten die bijdragen aan welzijn, gezondheid en contacten tussen bewoners onder het mom ‘groen op recept’. Natuurbeleving, werken in het groen en wandelen (als gezond bewegen) heeft een therapeutische werking, die vaak effectiever en goedkoper is dan de gangbare (para)medische behandelingen en welzijnstrajecten.

- Maatschappelijke stages
Steeds meer scholen zoeken plekken voor maatschappelijke stages in het groen voor groepen. Nemo heeft al verschillende stageprojecten verzorgd voor o.a. het Vossiusgymnasium, Hubertus vakschool en het Huygens College. Juist de combinatie van werken in het groen, maatwerk, persoonlijke begeleiding en natuureducatie vinden scholen aantrekkelijk, vooral omdat het gaat om jongeren die nooit met natuur in aanraking komen en veel symptomen vertonen van het zg ‘natuurtekortsyndroom’ (Richard Louv), dat zich uit in fobieën voor natuurverschijnselen, volledige onbekendheid met natuurprocessen en fixatie op consumptie en beeldschermen.

Groene geschiedenis van de buurt
De natuurprojecten van Nemo maken de verschillende lagen van het stadslandschap weer zichtbaar en beleefbaar:

Oerpoel  De oude veenpoel de Braeck in de verwilderde bostuin van Nemo in de Schooltuinen verwijst naar de oorsprong van het landschap, toen het landschap bestond uit een verwilderd veenlandschap aan de rand van het Oerij. Nemo organiseert verhalenprogramma’s die vooral de oorsprong en magie van het landschap tonen door het vertellen en uitbeelden van natuurmythen/legenden. De eeuwenoude poel is letterlijk een bron van verhalen.

Veenboeren  Vanaf de 11e eeuw is het landschap van Amsterdam West ontgonnen door veenboeren, en de sporen van deze ontginningen en het boerenleven zijn nog goed zichtbaar in de Overbraeck rond het Nemocentrum.

Soelen  Op het terrein van Nemo en de aansluitende volkstuinen heeft in de 18e eeuw de lusthof Soelen gestaan van de beroemde koopman/kunstverzamelaar Christoffel Beudeker. Nemo heeft veel materiaal hierover gevonden, waaronder plattegronden, het origineel van een lang gedicht en gravures. Nemo wil de lusthof met zijn moestuinen weer tot leven brengen met exposities, kunstobjecten, markeringen ter plekke en evenementen.

Tuinderijen  Amsterdam West ontwikkelde zich tot de groententuin van heel Amsterdam. De nieuwe moestuinen zetten deze traditie voort, op basis van de verhalen van tuinders.

Park, Volkstuinen en schooltuinen  Het Westerpark, de volkstuinen (van oorsprong nutstuinen) en schooltuinen zijn typische stadstuinen met een recreatieve en educatieve functie. Natuurparticipatie/werken in de natuur is daarop een welkome aanvulling en sluit aan op nieuwe vormen van natuurbeleving die mensen veel meer actief betrekken bij de natuur.

Brettenzone  Het Nemocentrum en de De Overbraeck zijn een onderdeel van de Brettenzone; een keten van uiteenlopende natuurgebieden met parklandschappen, sportvelden, volkstuinen, begraafplaatsen, eeuwenoude cultuurlandschappen en wilde natuur: met o.a. het Westerpark, de Overbraeck, de Lange Bretten en het Geuzenbos. De Brettenzone is verbonden met de groengebieden van Spaarnwoude en de Tuinen van West. Van alle Amsterdamse scheggen biedt de Brettenzone de grootste cultuurhistorische en ecologische diversiteit. De moestuinen zijn daarin een onmisbare schakel.  

Nemo heeft in en rond het Nemocentrum in de afgelopen jaren verschillende natuurprojecten ontwikkeld. Een van de projecten is de buurtmoestuin Soelen. In het volgende projectplan worden ook de andere projecten beschreven. Het overzicht biedt een goed beeld van wat Nemo doet in het Westerpark.

BUURTMOESTUIN SOELEN

Doel:
Het creëren en ontwikkelen van verschillende vormen van stadslandbouw en eetnatuur (als kweek- en moestuinen voor groenten/kruiden, pluktuinen voor fruit en wilde eetnatuur) op het terrein van de schoolwerktuinen Mr. A. de Roos in Buurtschap Overbraeck/Westerpark.


Voor buurtbewoners
Het project dient als vliegwiel en katalysator voor uiteenlopende vormen van natuurparticipatie voor buurtbewoners uit de Spaarndammerbuurt, Staatsliedenbuurt en Bos&Lommer door het aanbieden van vrijwilligers/ participatietrajecten voor specifieke doelgroepen (bv. allochtone vrouwen, ex-mappers/sappers, gezinnen), maatschappelijke stages voor middelbare scholieren en ‘groene welzijnsarrangementen’ in het kader van ‘welzijn op recept’ ism ABC-Alliantie.


Samen met andere natuurprojecten
Nemo wil deze moestuinprojecten integreren in haar andere natuurprojecten, zoals de programma’s voor natuureducatie, natuurexcursies, wandelingen en wandelevenementen, de aanleg van het Bretten Natuurpad en het uitbeelden van natuurverhalen via beeldende kunst, theater, muziek, poëzie, zodat een breed natuuraanbod ontstaat voor de buurt.

Buurttuinhuis
Het buurttuinhuis (in de voormalige beheerderswoning van de schooltuinen) is de centrale ontmoetingsruimte van de moestuin. Het tuinhuis functioneert als tuinhuis voor de buurt, natuurkeuken voor maaltijden en ontmoetings/ activiteitencentrum voor vrijwilligersactiviteiten, workshops en stages. Nemo wil het centrum ontwikkelen als een ‘earthship’, een zelfvoorzienend ecologisch centrum, in samenwerking met werkgroepen van het tuinpark.

Groene linten
Het is de bedoeling dat de groenprojecten worden uitgebreid tot andere groene locaties in de Overbraeck, het Westerpark en de omringende buurten als een groen lint. Daarbij wordt samenwerking gezocht met andere groene organisaties, natuurbeheerders en buurtmoestuinen.


Lusthof Soelen
De locatie van de groenprojecten op de Schooltuinen en het tuinpark wordt vormgegeven als “Lusthof Soelen” dat de Amsterdamse koopman en kunstverzamelaar Christoffel Beudeker (1676-1756) hier liet bouwen. Het landgoed Soelen bevatte een hofstede, een siertuin, sterrebos, moestuinen en een afgelegen poel. Nemo heeft een in 1723 verschenen lofdicht op Soelen door Claas Bruin teruggevonden, met historische aantekeningen van Beudeker. Op basis van dit boek wil Nemo Soelen weer tot leven brengen met kunstobjecten en tuinprojecten. Hiermee wordt het moestuinproject verbonden met de geschiedenis van de buurt en het ontstaan van moestuinen. Daarbij zal ook de link worden gelegd met de tuinderijen die hier voor de oorlog nog lagen. Amsterdam West was immers de leverancier van groenten in de stad. De link met de geschiedenis kan zichtbaar worden gemaakt door de tuininrichting en de voorkeur voor vergeten groenten en kruiden. Maar er zal ook ruimte zijn voor exotische groenten en planten die de nieuwe Nederlanders introduceren.

Buurtschap Overbraeck
Voor Nemo is de afstemming en samenwerking met andere groenprojecten in de buurt (volkstuinen, buurtboerderij, kinderboerderij, natuurspeeltuin, waternatuurtuin, buurtmoestuinen) wezenlijk. Buurtschap de Overbraeck (historisch groengebied tussen Westerpark en oud Sloterdijk) kan zich zo ontwikkelen tot een vitaal groengebied voor natuurparticipatie, educatie en groene recreatie voor de omringende buurten.


Partners
Terra Madre.
In samenwerking met Stichting Slowfood Nederland participeert Nemo via de buurtmoestuinen in het slow food evenement Terra Madre ( “groente vindt gezin”) op 25 aug. 2013 op het Westergasterrein.
Voedselbank.
De Voedselbank Westerpark participeert in het moestuinproject van Nemo via groentepakketten.
ABC-alliantie.
Samen met de welzijnsorganisaties uit de buurt (ABC-alliantie) ontwikkelt Nemo groene activiteiten voor buurtbewoners.
Vogelwerkgroep Westerpark.
De Vogelwerkgroep Westerpark is gevestigd bij Nemo en organiseert vogelexcursies en vogelprojecten (2 ijsvogelwanden met broedende ijsvogels en veel nestkasten).
Overige partners
Nemo maakt deel uit van het platform Eetbaar Amsterdam en De Gezonde Stad.

5 jaar Nemo en tuinpark Nut&Genoegen
Omdat het Nemocentrum op het terrein van de schooltuinen direct grenst aan het tuinpark Nut&Genoegen, heeft Nemo steeds contact en samenwerking gezocht met het bestuur, werkgroepen en tuinders van het tuinpark. Dat heeft geleid tot o.a. de volgende activiteiten.

1.  Beheer van de sleutel van het hek vanaf de schooltuinen naar het tuinpark, waardoor het tuinpark vanaf het Westerpark toegankelijk werd.
2. Organisatie van natuurwandelingen en vogelexcursies op het tuinpark, waarbij ook tuinders bezocht werden die hun tuin openstelden.
3. Publicatie van de Nemo-activiteiten in het tijdschrift van het tuinpark.
4. Ontwikkeling van het Soelenproject en organisatie van historische wandelingen, gecombineerd met verhalen en presentaties over Soelen.
5.  Het helpen van tuinders die niet meer hun eigen tuin kunnen onderhouden door vrijwilligers en participatietrajecten van DWI.
6.  Het opzetten van een natuurwandelroute vanaf het Westerpark door de tuinparken via Sloterdijk naar de Bretten in oost-westrichting, als alternatief voor de geplande nood-zuid verbindingen via bruggetjes.
7.  Samenwerking met werkgroepen van het tuinpark bij het organiseren van natuuractiviteiten.
8.  Ontwikkelen van een historische tentoonstelling en publicaties omdat de schooltuinen altijd deel hebben uitgemaakt van het tuinpark.
9.  Opzetten van het samenwerkingsverband Buurtschap Overbraeck en 2x de organisatie van een open dag.
10. Mee-organisatie van de Avondvierdaagse over de schooltuinen en het tuinpark. 


5 jaar Nemo en de Schooltuinen 2008-2013
Het buurtmoestuinproject is ondenkbaar zonder de positieve samenwerking met de Schooltuinen die in de afgelopen 5 jaar steeds intensiever is geworden. Omdat het terrein van de Schooltuinen erg kwetsbaar is voor vandalisme en overlast tijdens de lessen, en ook het beheer van de Schooltuinen worstelt met financiële en personele tekorten, heeft Nemo in de afgelopen 5 jaar activiteiten georganiseerd die de Schooltuinen ondersteunen en de onveiligheid/overlast niet vergroten. Een kort overzicht: 

Van 2008 tot 2011 heeft Nemo voor 61 DWI-cliënten maatschappelijke en sociale activeringsplaatsen aangeboden (MAP/SAP) in de vorm van groentrajecten, waarbij zo veel mogelijk in de schooltuinen gewerkt werd met een vaste begeleider van Nemo. Ook bood Nemo in die periode voor UWV cliënten 13  ‘blijf aan de bal banen’ (BAB) aan, onder meer voor Alberto die nog steeds full time werkt in de schooltuinen en daarmee een onmisbare bijdrage levert. Verder heeft Pantar 4 WSW banen gerealiseerd bij Nemo, waarvan er nu 2 vast meewerken in de Schooltuinen. In het kader van deze groenprojecten hebben vrijwilligers en medewerkers van Nemo o.a. de volgende taken verricht op de Schooltuinen:  het bijhouden van het kabouterpad, vooral de wilde kant langs de sloot. Het schoonmaken en repareren van alle vogelhuisjes.

Het bouwen en onderhouden van 2 ijsvogelwanden, en het participeren in de website ‘Beleef de lente’. Een hok maken voor de schildpad en de gans Lientje. De aanschaf van de vrouwtjesgans Lientje. Duiven voeren. Het verzorgen van maatschappelijke stages voor het Vossiusgymnasium, de Hubertus vakschool en het Huygens College, waarbij de scholieren ook veel in de Schooltuinen hebben gewerkt.
Het opzetten van het Soelenproject (zie hierboven). Meedoen met de Open Dag van de Schooltuinen. Het vertegen-woordigen van de Schooltuinen op alle activiteiten van de Overbraeck (vergaderingen, open dag, pr). Openstelling en rondleidingen op zondagmiddag in de zomer.
Het organiseren van natuurexcursies in combinatie met een maaltijd. Het organiseren van een speurtocht voor kinderen ism de Kinderboerderij en de natuurspeeltuin. Het project Bretten Natuurpad dat het Westerpark verbindt met de volkstuinen via het kabouterpad. De Avondvierdaagse.
Het vertonen van de film De Groene Hemel aan bezoekers, medewerkers en vrijwilligers.
In het kader van deze samenwerking kon Nemo beschikken over een aantal percelen van de Schooltuinen waar een moestuin en een bessentuin werd opgezet, en die letterlijk de voedingsbodem werden van het huidige moestuinproject. 

 

Welkom in de Braeck!
Startpunt van wandelingen door het onbekende Westerpark en de Brettenzone
Expositie over de geschiedenis van het Westerpark-landschap
Informatie over wandelroutes en wandelkaarten van heel Nederland
Vrijwilligerswerk op kantoor, in de tuin en tijdens wandelingen
Kantoor en administratie van alle verenigingsactiviteiten
Walkabout wandel& verhalenroute door het Westerpark, en de Bretten

Overige informatie
Algemene folder
Actuele wandelagenda
Tijdschrift de Vrije Wandelaar

Projecten
Werkervarinsplaatsen, participatietrajecten, vrijwilligerswerk, maatschappelijke stages 

Eetnatuur
wandelen/struinen is vanouds een manier om voedsel te verzamelen en op smakelijke wijze te genieten van de natuur

IJsvogelwand in Nemotuin

Het Nemocentrum de Braeck ligt in het buurtschap Overbraeck achter het Westerpark, op het terrein van de Schooltuinen; tussen de Kinderboerderij, de Waternatuurtuin, Volkstuinen Nut&Genoegen, de Natuurspeeltuin het Woeste Westen en Begraafplaats Barbara.

Het is een prachtig gebouw met een grote bostuin. Nemo gebruikt de ruimte niet alleen als kantoor, maar ook als bezoekerscentrum voor groenliefhebbers en startpunt van wandelingen. De geheimzinnige tuin met de 'verhalenpoel' is het centrum van oeroude mythen en legenden over Uko van Okesdorp en de watergeest Swawa. Sinds kort huist daar ook de ijsvogel.

Klik hier voor uitgebreide achtergrondinformatie, de geschiedenis van het gebied en de legende over Swawa en Uko van Okesdorp.