Mijnbouw bedreigt Nemo Centrum!       KLIK HIER VOOR OMGEVINGSKAART
Downloadpagina voor stagiaires, vrijwilligers en andere geïnteresseerden (projectplannen, scripties, achtergrondinformatie)
Achtergrondinformatie over het project en de streekHet Nemo-centrum in Miedzylesie is onderdeel van een project voor regionale ontwikkeling in de gemeente Stara Kamienica, waar Miedzylesie deel van uit maakt. Het project wil door het bevorderen van duurzaam toerisme draagvlak vinden voor de waardering en de instandhouding van natuur, landschap, het cultureel erfgoed en de lokale economie. Het centrum is een initiatief van Nemo en is mede mogelijk gemaakt door participatie van veel Nemo-leden en Polen uit de streek, waardoor het centrum een Poolse sfeer heeft. Talengids meenemen! Voor een uitgebreide beschrijving over de streek en de tekst van het projectplan, klik hier.


Voor het landgoed van het centrum is een gedetailleerd natuurbeheerplan gemaakt om het natuurrijke agrarische cultuurlandschap te herstellen. Het bijzondere van het gebied is dat de 18e-eeuwse ontginningspatronen (met akkertjes, houtwallen, terrassen, voorden, voetpaden, molengang) nog vrijwel intact zijn. De natuurwaarde van het gebied is uniek. Er komen planten voor die in West-Europa al verdwenen zijn.


De vanouds agrarische streek wordt bedreigd door verwaarlozing, werkloosheid en verbossing omdat de boeren het niet redden. Samen met Poolse en Nederlandse organisaties probeert Nemo dit proces te stoppen en nieuwe vormen van agrarische bedrijvigheid te introduceren, zoals het fabriceren van streekeigen producten en het ontwikkelen van eco/agrotoerisme.


Het gebied heeft sinds de vroege Middeleeuwen gehoord bij resp. Polen, Bohemen, Oostenrijk en Pruisen. Tot 1945 lag Miedzylesie in Duits SileziŰ en heette toen Ramberg. Na de oorlog werden de Duitsers verdreven, en de verdreven Polen uit het toenmalige Oost-Polen (het huidige Oekra´ne) namen hun plaats in. Nemo heeft het contact met de Duitse ex-bewoners hersteld en verzamelt hun verhalen en foto's. Zij kunnen veel vertellen over de geschiedenis en het gebruik van het land. Ook door restauratie van monumenten (bijv. de ru´ne van de Piastenburcht in Stara Kamienica) ontstaat meer waardering voor de geschiedenis van de streek.


Niet alleen bezoekers zijn welkom om het project te steunen; er zijn ook andere manieren om het project een breder draagvlak te geven. Nemo wil een educatief centrum bouwen, en voor boeren in de omgeving een tractor en een kaasmakerij aanschaffen. Daarom zoekt Nemo mensen die financieel willen participeren door het kopen van certificaten of obligaties. Ook concrete ondersteuning door vrijwilligers is nodig en van harte welkom. Bel Nemo voor meer informatie.